Valakupių suaugusiųjų profesinės reabilitacijos centras kviečia mokytis. Jie teikia profesinio mokymo paslaugas įvairias (fizinę, regos, klausos, sutrikusio intelekto ir psichikos) negalias turintiems asmenims, siekiant ugdyti jų savarankiškumo, profesinės veiklos, darbinio užimtumo, gyvenimo bendruomenėje įgūdžius, visapusiško ir lygiateisio dalyvavimo visuomenės gyvenime, integracijos į darbo rinką ir geresnės gyvenimo kokybės.

Tikslas - padėti neįgaliems žmonėms įgyti profesinę kvalifikaciją ir padėti susirasti darbą.
Kviečia visus norinčius ir galinčius mokintis.
Platesnė informacija prisegtame skelbime.

 

Valakupių reabilitacijos centro administracija, Kauno skyrius
Juozapavičiaus pr. 34, Kaunas
Kontaktinis asmuo: Renata Dubnikovienė
Tel.: 8-37-241881

http://www.reabilitacija.lt