Socialinės apsaugos ir darbo ministerija informuoja, kad keičiasi specialiuosius nuolatinės slaugos, nuolatinės priežiūros (pagalbos), lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos ir transporto išlaidų kompensacijos poreikius senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims nustatanti institucija.


Nuo 2010 metų liepos 1 d., įsigaliojus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. birželio 4 d. įsakymui Nr. A1-220/V-505 ,,Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. A1-120/V-346 ,,Dėl Specialiųjų nuolatinės slaugos, nuolatinės priežiūros (pagalbos), lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos ir transporto išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo kriterijų sąrašo, tvarkos aprašo ir pažymų formų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 68-3424), specialiuosius nuolatinės slaugos, nuolatinės priežiūros (pagalbos), lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos ir transporto išlaidų kompensacijos poreikius (toliau vadinama – Specialieji poreikiai) visiems asmenims, nepriklausomai nuo jų amžiaus, pavesta nustatyti Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama – Tarnyba).

Šiuo įsakymu yra nustatyta, kad asmenį į Tarnybą specialiesiems poreikiams nustatyti siunčia ne asmens sveikatos priežiūros įstaigų Gydytojų konsultacinės komisijos (toliau vadinama – GKK), o asmenį gydantis gydytojas, nustatęs diagnozę ir atsižvelgęs į tai, kad, taikant gydymą ir (ar) reabilitacijos priemones, išlieka organizmo funkcijų sutrikimų.

Atkreipiame dėmesį, kad pažymas, patvirtinančias, jog pensijos amžių sukakusiam asmeniui yra nustatyti Specialieji poreikiai, GKK gali išduoti tik iki 2010 metų birželio 30 d.. Nepanaudotus Specialiųjų poreikių nustatymo pažymų blankus GKK privalo grąžinti Tarnybai iki 2010 m. rugsėjo 1 d.. Pažymos, kurios bus išduotos 2010 metų liepos 1 d. ir vėliau, negalios ir pagal jas tikslinės kompensacijos, skirtos specialiesiems poreikiams tenkinti, negalės būti mokamos.

Kartu norime pažymėti, kad specialiųjų poreikių lygio nustatymo tvarka ir nustatanti institucija nepasikeitė, t.y. specialiųjų poreikių lygį, kuris suteikia teisę naudotis neįgaliesiems taikomomis lengvatomis ir garantijomis, pensijos amžių sukakusiems asmenims ir toliau nustatys ir neįgaliojo pažymėjimus išduos savivaldybės.

Parengta pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministrerijos pateiktą informaciją.