2011 METŲ LIETUVOS NEĮGALIŲJŲ
DRAUGIJOS ORGANIZUOJAMŲ RENGINIŲ SĄRAŠAS

Neįgaliųjų satyros ir humoro festivalis „Pasijuokime kartu“ Nuo 05.01. iki 05.18.
Amatų mokytojų seminarai 05.23-24 Šventoji
Šventė pasaulinei vaikų dienai „Vienos žemės vaikai“ 06.02.
Neįgalių literatų pleneras 06.15. – 06.20. Šventoji
Neįgalių dailininkų pleneras 09.01. – 09.06. Nida

Neįgalių fotografų pleneras 06.15. – 06.20. Šventoji
Neįgalių vaikų stovykla Monciškėse 06.27. – 07.04. Monciškės
Neįgalaus jaunimo stovykla
Šventinis koncertas Talačkoniuose 07.23. Talačkoniai
Meno kolektyvų koncertai 10.17. – 11.18.
Kalėdiniai renginiai neįgaliems vaikams 12.20. ir 12.22.

Renginių vietos dar bus tikslinamos.
Pageidaujantys dalyvauti šiuose renginiuose prašome registruotis.