Šventosios reabilitacijos centre 2011 metais pasikeitė mokestis už nakvynę:
• Neįgalumą ar spec. poreikius turintis asmuo už parą moka 15 Lt;
•Asmuo, lydintis I gr. neįgalų asmenį, už parą moka 15 Lt;
• Vaikai su negalia vyresni nei 5 metų už parą moka 10 Lt;
• Vaikui su negalia iki 5 metų poilsis nemokamas;
• Asmuo, lydintis vaiką su negalia (iki 18 m.) už parą moka 15 Lt;
• Asmuo, neturintis neįgalumo, nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d. už parą moka 25 Lt, kitu metu- 20 Lt.

Kainos patvirtintos:
Lietuvos neįgaliųjų draugijos
2011-02-23 valdybos posėdžio
protokolas Nr. 1